Regulamin

Sklep internetowy vapuj.pl prowadzony jest przez firmę:

 

Maciej Lemiesz
71-238 Bezrzecze
ul. Osiedle Leśne 25
NIP 599-267-71-38
Regon: 080028140

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Konto MBank:
56 1140 2017 0000 4202 0459 2301

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Sklep internetowy vapuj.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci internetowej. Możliwość składania zamówień i dokonywania zakupów dostępna jest zarówno poprzez stronę internetową oraz zamówienia telefonicznie.
 
2. Wszystkie towary oferowane w sklepie vapuj.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
 
3. Wszystkie ceny podane na stronie vapuj.pl są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztu dostarczenia towaru do Klienta. Faktury vat wystawiane są na życzenie Klienta.
 
 
 
§ 2. Zakupy i realizacja zamówień. 
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zawierającego niezbędne dane osobowe konieczne do weryfikacji zamówienia i jego realizacji. Można złożyć zamówienie rejestrując się na stronie sklepu.
 
2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem vapuj.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 
3. Formy płatności - Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
- przelewem bezpośrednio na konto
- imoje (Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.)
- paypal
- za pobraniem – płatność pobierana podczas dostawy towaru przez kuriera, listonosza, lub w paczkomacie InPost
 
4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 
5. Wysyłka towaru realizowana jest do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy vapuj.pl. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do opóźnienia wysyłki towaru.
 
6. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem następujących przewoźników:
- Ekspresowa - kurierem InPost, firma ta doręcza towar przeważnie w ciągu 24 a maksymalnie 48 godzin.
- Zwykła - firmą InPost, którzy doręczają towar w ciągu 24 a maksymalnie 48 godzin.
- Zwykła – Pocztą Polską priorytetem która realizuje dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych.
 
 
 
§ 3. Gwarancja i reklamacje.

1. Wszystkie produkty oferowane w serwisie vapuj.pl objęte są gwarancją producenta, importera lub Sprzedawcy, która obowiązuje na terenie Polski.

2. Z uwagi na eksplatacyjny charakter niektórych sprzedawanych towarów lub ich części udzielamy skróconej gwarancji na akumulatory znajdujące się w nich. Jest to 3 miesiące od daty zakupu

3. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi klient jest zobowiązany dostarczyć uszkodzony towar na następujący adres:
 
Maciej Lemiesz
Osiedle Leśne 25
71-238 Bezrzecze
tel. 790 80 81 80

Kod paczkomatu: BER01N
 
    WAŻNE:
  • Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 
4. Zalecamy dodanie dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej lub numeru zamówienia oraz opisu uszkodzenia oraz danych kontaktowych.
 
5. Serwis vapuj.pl rozpatrzy prawidłowo zgłoszoną reklamację produktu w najkrótszym możliwym czasie który maksymalnie może wynieść 14 dni od daty otrzymania produktu do sprawdzenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, vapuj.pl  zareklamowany towar odsyła.
 
6. W sytuacji braku możliwości wymiany lub naprawy wadliwego towaru, Sprzedający informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłki zwrotnej do klienta ponosi Sprzedający.
 
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 
 
§ 4. Zwroty towaru.
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą, paczką pocztową, kurierem lub do paczkomatu inpost pod adres:
 

Maciej Lemiesz
Osiedle Leśne 25
71-238 Bezrzecze
tel. 790 80 81 80

Kod paczkomatu: BER01N 

 
    WAŻNE:
  • Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a vapuj.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie do 14 dni  od daty otrzymania zwrotu produktu. Jeśli produkt lub opakowanie nosi ślady użytkowania to kwota zwrotu będzie obniżona o koszty doprowadzenia produktu oraz opakowania do stanu porównywalnego z nowym.

 
3. Zawarte w niniejszym paragrafie 4. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Paragraf 5 regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. także osób fizycznych zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 

§ 6. WARUNKI ZAKUPÓW Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ TWISTO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

3.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

§ 7. Postanowienia końcowe. 
1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

W razie potrzeby kontaktu zapraszamy:

Preferujemy kontakt email:

sklep@vapuj.pl

 

 

Kontakt telefoniczny:

wysyłki i zamówienia:

(+48) 790 80 81 80

pytania techniczne i informacje o produktach:

(+48) 509 608 900