Marihuana – uznana za najbezpieczniejszą z używek

Badacze i naukowcy są zgodni – marihuana jest z pewnością bezpieczniejsza od tytoniu, alkoholu i innych zakazanych substancji. Wyniki badań które przeprowadzili zostały opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, który daje porównanie popularnych używek jak marihuana, tytoń, alkohol, kokaina, ekstazy, metaamfetamina, heroina, metadon, amfetamina czy diazepam pod względem śmiertelności.

Badacze wykazali, że to właśnie spośród wszystkich marihuana jest najbardziej bezpieczną używką jeśli chodzi o ogólnie dostępne i legalne takie jak alkohol i tytoń jak i tych zakazanych nielegalnych substancji.  Nowe dane o bezpieczeństwie marihuany nie są żadnym zaskoczeniem, gdyż wyniki okazały się zgodne również z wcześniejszymi badaniami Moore et al. Dla porównania, alkohol jest bardziej niebezpieczny i przynosi więcej szkód dla zdrowia niż heroina.

Z punktu widzenia prawa to zasadnym jest regulacja dotycząca minimalizacji ryzyka z używaniem tytoniu i alkoholu, niż całkowite zakazanie tych substancji. Większość decydentów państwowych, również rząd USA ustanawiają prawo które jest bardziej surowe dla marihuany niż dla tytoniu i alkoholu, ponieważ ryzyko używania tych substancji zostało źle oszacowane w przeszłości i odbija się to niekorzystanie w dzisiejszych czasach.

Mimo że marihuana jest bezpieczniejsza niż tytoń czy alkohol, to wszystkie te substancje niosą za sobą pewne ryzyko użytkowania. Nadużywanie alkoholu będzie miało zły wpływ na ludzki organizm mi.in choroby serca, znaczne zagrożenie dla wątroby i zwiększone ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Z powodu alkoholizmu w 2006 roku zanotowano przez CDC około 1,2 milion wizyt w Izbach Przyjęć oraz 2,7 miliona wizyt lekarskich.

Podobna lista dotycząca chorób związanych z nikotynizmem również istnieje i jest długa i dobrze udokumentowana. Stwierdzono że palenie tytoniu uszkadza praktycznie każdy organ w ludzkim ciele i rocznie liczba zgonów z tego powodu wynosi około 480 tysięcy.

Marihuana również nie jest pozbawiona skutków ubocznych. Jej nadużywanie może doprowadzić do zaburzeń oddechowych, lecz nie uszkadza bezpośrednio płuc. Wykazuje też słabszy od alkoholu potencjał uzależniający. Według ankiety przeprowadzonej prze Narodowy Instytut Nadużywania Narkotyków wynika że od 4% do 9% użytkowników marihuany rozwija swoje uzależnienie w porównaniu z 15% osób które spożywają alkohol.

Spośród osób z czynnikami ryzyka rozwoju psychozy, zażywanie marihuany może przyczynić się do szybszego pojawienia się takich zaburzeń. Po za tym istnieje też uzasadniona niepewność wpływu marihuany na rozwijające się mózgi u młodych użytkowników tej używki.

W ciągu tysiąca lat zażywania marihuany nigdy nie udokumentowano żadnego zgonu z jej przedawkowania. Zgodnie z danymi DEA z 1988 roku by nastąpił zgon, osoba musiała by zażyć dawkę THC w ilości odpowiadającej 20-40 tysiącom jointów.

źródło:  http://www.huffingtonpost.com/2015/02/24/marijuana-safer-than-alcohol-tobacco_n_6738572.html